Ngôn ngữ

GIẢI PHÁP HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ  - MOBIFONE ECONTRACT

GIẢI PHÁP HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ - MOBIFONE ECONTRACT

MobiFone với dịch vụ MobiFone eContract là giải pháp giúp các Doanh nghiệp ký kết các hợp đông, các văn bản, thỏa thuận trên môi trường online, không cần gặp gỡ , không tốn chi phí vận chuyển, lưu trữ hợp đồng. Từ đó giúp các Doanh nghiệp tối ưu được nhân sự, cũng như tiết kiệm được thời gian và chi phí trong việc in ấn, vận chuyển, lưu trữ, tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường.

Khuyến mãi

Thông tin sản phẩm

MobiFone với dịch vụ MobiFone eContract là giải pháp giúp các Doanh nghiệp ký kết các hợp đông, các văn bản, thỏa thuận trên môi trường online, không cần gặp gỡ , không tốn chi phí vận chuyển, lưu trữ hợp đồng. Từ đó giúp các Doanh nghiệp tối ưu được nhân sự, cũng như tiết kiệm được thời gian và chi phí trong việc in ấn, vận chuyển, lưu trữ, tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường.

MobiFone eContract đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn pháp lý về Hợp đồng điện tử trên cơ sở Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11, nghị định 130/2018/NĐ-CP và Bộ luật lao động 2019 thừa nhận tính pháp lý của Hợp đồng điện tử.

Ưu điểm của giải pháp:

Lợi ích giải pháp:

 

Loading...

Hỗ trợ khách hàng

0